Rada Parafialna

 

Rada Parafialna lub Rada Duszpasterska jest organem doradczym i pomocniczym działającym na terenie parafii. Powołanie do życia RP jest konsekwencją postanowień Soboru Watykanskiego II, który w dekrecie o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem” wskazał na konieczność współpracy pomiędzy duchownymi, a wiernymi świeckimi dla dobra kościoła.

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi o możliwości powołania w każdej parafii dwóch organów doradczych, a mianowicie: rady duszpasterskiej (zwanej na terenie Niemiec: Pfarrgemeinderat, a w naszym obiegowym jezyku: Rada Parafialna) oraz rady do spraw ekonomicznych (zwanych w Niemczech: Verwaltungsrat).

Podstawy istnienia i działania rad parafialnych na terenie Niemiec, również w parafiach obcojęzycznych ustala Biskup Diecezjalny. Szczegóły dotyczące kształtu jej pracy, zakresu działania, uprawnień, obowiązków i przywilejów są zawarte w tzw. Synodalordnung danej diecezji. Przepisy ustalające zakres i kompetencje Rady Parafialnej naszej polskiej parafii we Frankfurcie nad Menem zawarte są w Synodalordnung diecezji Limburg.

Specyfika parafii obcojęzycznych, a więc również naszej parafii sprawia, ze w tych parafiach nie powołuje się do życia rady do spraw ekonomicznych. Główne obowiązki tej rady spoczywają na biskupstwie. Osoba księdza proboszcza oraz członkowie Rady Parafialnej jako gremium doradcze pozostają w scislym kontakcie z Kurią Biskupią w zarządzaniu dobrami materiałowo-gospodarczymi naszej wspólnoty, chodzi tu przecież o własciwe funkcjonowanie życia wspólnoty parafialnej, utrzymanie kościoła, jego zaplecza, itp.

 

Nasze obowiązki i zaangażowanie

 

Rada Parfialna jest przede wszystkim organem odpowiedzialnym za współpracę duchownych i świeckich, za pobudzenie i rozwój inicjatywy apostolskiej w parafii, za koordynację działań apostolskich, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii o sprawach parafii jak również wskazywanie propozycji i wniosków dotyczących pracy parafialnej.

Rada Parafialna angażuje się, na zasadzie „non-profit” w dzialalność charytatywną wspierając w sposób bezpośredni parafie misyjne i organizacje udzielające pomocy osobom pokrzywdzonym przez los. Niestety z uwagi na niewielkie środki finansowe, czerpane ze zbiorek w ramach akcji charytatywnych: Jałmużna Postna, Tydzień Miłosierdzia, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz poprzez prowadzenie „niedzielnej Sali Parafialnej”, nie jesteśmy w stanie udzielić pomocy wszystkim potrzebującym. Staramy się udzielać pomocy w sposób nie przynoszący dodatkowych kosztów, korzystając z wsparcia wszystkich parafian i instytucji „non-profit”. Każda akcja pomocy przeprowadzana jest w imieniu naszej parafii i naszych parafian, bez których wsparcia, współdziałania i ofiary nie byłoby to możliwe.

Tu składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

Znaczenie naszej obecności na forum miasta i regionu

 

Rada Parafialna zajmuje się szeroko rozumianymi sprawami zadań duszpasterskich obejmującymi zarówno życie parafii jak i jej przedstawicielstwo w granicach naszego miasta i regionu. Specyfika parafii „obcojęzycznych” (Muttersprchliche Gemeinden), a w tym oczywiście i naszej parafii sprawia, że obecność w gremiach międzynarodowych naszego miasta jest niezbędna. Dialog pomiędzy rożnymi organami mającymi to samo, chrześcijańskie podłoże umożliwia wymianę istotnych informacji, efektywniejsze działanie, jak również wprowadzanie w życie zasad Nowej Ewangelizacji.

Sytuacja Kościoła nie tylko w Niemczech ale również w Europie wymaga od nas zdecydowanie aktywnej postawy opartej na modlitwie i dialogu, jednocześnie promującej wartości chrzescijanskie, a nawet często stającej w ich obronie w społeczeństwie multikulturowym. Swoista rożnorodność kultur staje się, w wyniku dialogu i współpracy, często pozytywnym podłożem do przekazu wartości chrześcijańskich, jak również przyczynia się do ich akceptacji w świecie dążącym niestety coraz częściej do życia pozbawionego glebszej refleksji, czy wręcz uciekającego od zasad moralnych na korzyść „łatwiejszego dnia”.

Jasny i akceptowalny przekaz niosący wartości i ideały oparte na naukach Chrystusa i miłości bliźniego staje się niezwykle istotnym.

„Swiat ucieka od Chrystusa” … to proste stwierdzenie, przytoczone na jednym z ostatnich spotkań na forum miasta, powinno budzić w każdym z nas sprzeciw i motywować nas do aktywnych i pozytywnych zmian, do współpracy i tworzenia projektów ukazujących jak niezbędne i wartościowe jest życie zgodne z Ewangelią.

Ukazywanie dobra płynącego z nauk Jezusa oraz wprowadzanie ich w życie powinno stawać się dla nas chlebem powszednim.

 

Członkowie Rady Parafialnej biorą udział lub utrzymują kontakt z m.inn. z nastepującymi gremiami:

- Pastoralausschuss

- Diözesansynodalrat - Pastoralraum Frankfurt am Main Südost

- Rat der Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache

- spotkania i projekty Gemeinden von Katholiken anderer Muttersprache

- Stadtversammlung der Frankfurter Katholiken (Katholikenkreis Frankfurt am Main)

- Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)

- Caritas in Hessen

Bierzemy również aktywny udział w spotkaniach RP innych misji w Niemczech, spotkaniach polonijnych, konferencjach, seminariach, zjazdach, itp., często połączonych z pracą w grupach roboczych i konkretnymi zmianami, bądź wnioskami stosowanymi do odpowiednich instytucji, czy władz. (szczegolowe informacje w przygotowaniu).

 

„A droga jest często kamienista”

 

Skuteczna praca RP nie opiera się tylko na znajomości podstaw, formalnego funkcjonowania czy wypełniania zasad pracy RP … sukcesy RP, pracy jej członków zależą przede wszystkim od indywidualnego zaangażowania, zainteresowania, zdolności do konstruktywnej dyskusji i zrozumieniu istoty tej pracy jako służby dla dobra parafii. Dalatego konieczne jest właściwe zrozumienie istoty funkcjonowania RP, zarówno przez świeckich, jak i duchownych, jej roli i wpływu na życie w parafii. Niestety często bywa to zniekształcone poprzez błędne pojęcie zasad jej pracy, czy zakresu działania. Właściwe spojrzenie na RP i możliwe wsparcie zarówno ze strony duchownych, jak i osób biorących aktywny udział w życiu parafii, czy pozostałych parafian są niezbędnymi ogniwami w łańcuszku tworzącym sprawnie działającą wspólnotę.

Rada Parafialna jako organ zrzeszający ludzi odzwierciedlających lokalną społeczność powinna być źródłem impulsów, których realizacja oparta właśnie o parafian będzie miała zarówno działanie wspólnotowe, jak i przynosiła wymierne korzyści duchowe. Istniejące struktury oraz podstawy teologiczno-pastoralne są wspaniałym punktem wyjścia do praktycznych działań będących wynikiem wspólnego dążenia do bycia lepszym chrześcijaninem.

Te cele możemy osiągnąć tylko razem, jako parafianie – idąc tą drogą razem z Jezusem … Wspierając się w trudnych chwilach, okazując sobie zrozumienie, życzliwość, niosąc pomoc modlitwą i czynem!

 

Takiej współpracy serdecznie naszej parafii i nam wszystkim, życzymy!

 

W imieniu Rady Parafialnej

Parafia Niepokalanego Serca Maryi we Frankfurcie nad Menem

Przewodniczący

Robert Korneluk

 

Kontakt:

rada.parafialna[at]korneluk.net

zarzad.rp[at]korneluk.net

 

Ewangelia na dziś !

Szkoła Modlitwy
Słowem Bożym

 

odwiedzin od listopada 2005 r.

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Polnische Katholische Gemeinde