Polska Parafia Frankfurt nad Menem
Polska Parafia Frankfurt nad Menem

Grupa AA

Polskojęzyczne mityngi Anonimowych Alkoholików AA

 

Salka katechetyczna w kościele parafialnym, Frankfurt/M, Auf dem Mühlberg 14, 60599. Dojazd na parking od Hühnerweg 23, 60599 FFM.

 
Spotkania grupy AA "Mühlberg"

w każdy wtorek od godz. 20:00 i w niedzielę od godz. 15:00

(są to mitingi otwarte).

 

Numer informacyjny: 01637971844

 

kontakt

aa-frankfurt-main[at]wp.pl

Preambuła AA

 

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.


Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Modlitwa o Pogodę Ducha

 

Boże użycz mi 

Pogody Ducha abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić

Odwagi abym zmieniał to, co mogę zmienić

Mądrości abym potrafił odróżnić jedno od drugiego

Dwanaście Kroków AA

 

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Pobudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
12_krokow_aa.pdf
PDF-Dokument [93.1 KB]

Dwanaście Tradycji AA

 

 1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy, bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.
 2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
 3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
 4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.
 5. Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
 6. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
 7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
 8. Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.
 9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
 10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
 11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
 12. Aninimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji przypominających nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.
12_tradycji_aa.pdf
PDF-Dokument [92.9 KB]

Strony internetowe, z których można dowiedzieć się więcej o tym problemie, zadać pytanie, a nawet porozmawiać:
www.anonimowi-alkoholicy.org.pl
www.duszp.trzezwosci.plock.opoka.org.pl
www.alkoholizm.akcjasos.pl
www.parpa.pl
www.oat.com.pl

aa_alkoholizm.pdf
PDF-Dokument [176.8 KB]

Stałe terminy Mszy Św.

niedziela i święta 
 
Herz Marien   09:00, 10:30

 

St. Josef        13:00  
St. Markus     13:00

 

Dni powszednie

śr. czw. pt. sob.

 

Herz Marien    18:30

 

Więcej szczegółów

odwiedzin od listopada 2005 r.

Druckversion | Sitemap
© Polnische Katholische Gemeinde